Rosnące koszty energii spowodowały zastosowanie nowych i energooszczędnych rozwiązań w budownictwie co powoduje że, budynki są coraz bardziej szczelne. W takich budynkach system wentylacji pasywnej zwaną również grawitacyjną nie sprawdza się, ponieważ nie zapewnia przepływu odpowiedniej ilości powietrza. Aby powietrze mogło być wywiewane przez tradycyjną wentylacje to musi być dostarczone w tej samej ilości w innym miejscu. Dawniej było dostarczane przez np. nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową. Obecnie okna, drzwi, są szczelne i posiadają wysokie parametry izolacyjne. Najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia komfortu mieszkania jest zastosowanie wentylacji mechanicznej– rekuperatora.

System rekuperacji w budynku zapewnia:

  • dostarczenie w sposób ciągły i kontrolowany wymaganej ilości świeżego powietrza,
  • wstępne oczyszczenie powietrza z kurzu, alergenów,
  •  zabezpieczenie przed smogiem, usuwanie pyłów PM 2,5 PM 10,
  •  usuwanie wilgoci z budynku – eliminowane jest ryzyko powstania grzybów,
  • odzysk ciepła – oszczędności na ogrzewaniu  do 30%,
  • eliminacja hałasu ulicznego i przeciągów,
  • dużo wyższy komfort mieszkania niż przy tradycyjnych rozwiązaniach,
 
 
Podnosząc jakość swoich wyrobów oraz idąc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadziliśmy do naszej oferty filtry specjalistyczne.

W naszych rekuperatorach zamiast kasetowego filtra M5 montowanego standardowo na czerpni zewnętrznej można zastosować filtr G4 węglowy lub filtr antysmogowy. Zadaniem filtrów węglowych G4 jest redukcja zapachów, węglowodorów oraz związków organicznych pochodzących z zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz budynku. Filtry węglowe mają zastosowanie głównie w okresie grzewczym. Polecane są dla użytkowników rekuperatorów, w których sąsiedztwie znajdują się domy/budynki opalane kotłami na paliwa stałe. Zastosowanie filtrów węglowych stanowi idealne rozwiązanie zapobiegające przedostawaniu się zapachów i zanieczyszczeń do pomieszczeń.

 
Biorąc pod uwagę zanieczyszczenie powietrza w Polsce najlepszym rozwiązaniem w okresie zimowym jest zastosowanie filtrów antysmogowych. Usuwają one zanieczyszczenia z powietrza głównie powstałe spalaniem w kotłach paliw stałych. Powietrze w zimie jest zanieczyszczone szkodliwymi dla zdrowia pyłami PM 10 i PM 2,5 które, mogą być usuwane właśnie przez zastosowanie filtrów antysmogowych.
 
Wszystkie produkowane rekuperatory posiadają Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.
 
Pamiętajmy, że ciągła wymiana powietrza w pomieszczeniu,  zapewnia lepszy sen i szybszą regenerację organizmu co znacznie podnosi komfort naszego życia.


Wanas

© 2024 Wanas. Projekt i realizacja: veeo.pl

Wanas - współpraca z UE